AKO SPRÁVNE ZAKÚRIŤ V KRBOVEJ VLOŽKE ROMOTOP S VÝSUVNÝMI DVIERKAMI?

Pri prvom uvedení krbových kachlí či vložiek do prevádzky sa riaďte pokynmi a zásadami podľa návodu na inštaláciu a obsluhu.
Pri prvom rozkurovaní dochádza k vytvrdeniu/vypaľovaniu farby sprevádzanému dočasným zápachom, ktorý následne celkom zmizne, pozri aj Slovník pojmov.

AKO SPRÁVNE ZAKÚRIŤ V KRBOVEJ VLOŽKE ROMOTOP S OTVÁRANÍM DVIEROK DO STRANY?