Ako používať krbové kachle a krbové vložky ekonomicky a zároveň ekologicky?

  • Pri rozkurovaní používajte iba suché drevo. Snažte sa, aby sa oheň rozhorel čo najrýchlejšie a v spaľovacej komore sa vytvorila dostatočná teplota, tým plyny uvoľnené z paliva dobre horeli. To docielite otvoreným prívodom primárneho a sekundárneho vzduchu.
  • Prikladajte malé množstvo dreva naraz (2 – 3 polená) a síce vždy iba na žeravé uhlíky, prívod sekundárneho vzduchu ponechajte celkom otvorený.
  • Ak je na dne spaľovacej komory dostatočná vrstva žeravého dreva, redukujte prívod sekundárneho vzduchu podľa vašich nárokov na teplo. Drevo horí pomalšie, ak bude mať menej prísunu vzduchu.
  • Drevo do ohniska nevhadzujte, ale vkladajte, môže dôjsť k poškodeniu šamotových tvaroviek alebo aj skla.

Ak otvorím dvierka krbových kachlí (krbovej vložky), vnikne do miestnosti dym. Ako tomu mám zabrániť?

Najdôležitejšie je prikladať vždy a iba na žeravé uhlíky, nikdy do priameho ohňa. Pokiaľ však potrebujete priložiť do ohňa, je dobré nechať dvierka najprv niekoľko sekúnd pootvorené, kým ich otvoríte celkom. Ťah v komíne nasaje dymové plyny a dym vám tak neprenikne do miestnosti.

Drevo a jeho kvalita?

V krbových kachliach a krbových vložkách firmy Romotop môžete spaľovať prakticky všetky druhy dreva. Dôležitou zásadou, ktorá by mala byť vždy dodržaná, je kúrenie suchým drevom. To by malo preschnúť na krytom mieste s prístupom vzduchu aspoň 2 roky. Najlepšie urobíte, keď drevo pred uložením rozštiepete, aby rýchlejšie preschlo. Na dosiahnutie menovitých parametrov vykurovacieho telesa sa odporúča používať suché polená s priemerom 5 – 8 cm dĺžky 20 – 30 cm s vlhkosťou menšou než 20 % (optimálne 10 %). Raždie a drobné naštiepané drevo použite iba pri rozkurovaní. Nikdy nepoužívajte drevo chemicky ošetrené.

Ako palivo nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny, koks, uhlie ani odpady typu: drevotrieskové dosky, umelé hmoty, vrecúška, napúšťané drevo alebo samostatné hobliny, piliny ani pelety.
Spaľovanie takýchto materiálov nielen vysoko znečisťuje životné prostredie nás všetkých, ale tiež poškodzuje krbové kachle (krbové vložky) aj komín.

Spaľovací vzduch a jeho funkcia

Konštrukcia krbových kachlí a krbových vložiek Romotop zaručuje prívod dostatočného množstva primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu do komory. Primárny vzduch pomáha rozhoreniu dreva, je privádzaný priamo do horiaceho paliva (spravidla cez popolník a rošt) a slúži na prvotnú spaľovaciu reakciu. Sekundárny vzduch podporuje spaľovanie zvyškových horľavých plynov v spalinách, čím zvyšuje výhrevný výkon vykurovacieho telesa a zásadne sa podieľa na znížení množstva znečisťujúcich látok unikajúcich do ovzdušia. Sekundárny vzduch je privádzaný predovšetkým do priestoru nad horiace palivo. Jeho prítomnosťou dochádza k tzv. valeniu (strhávaniu) studeného vzduchu po vnútornej strane čelného skla. Tento proces zároveň zabraňuje začierňovaniu skla. Sekundárny vzduch sa pri privretí alebo uzavretí primárneho vzduchu podieľa aj na primárnom spaľovaní. Podrobný postup pre rozkurovanie a kúrenie je uvedený v návode na obsluhu.

Sklo na krbových kachliach prasklo. Aká je príčina?

Sklo môže prasknúť následkom úderu polena. Príčinou môže byť tiež zhoršená kvalita tesnenia skla. Pokiaľ je tesnenie poškodené, stráca svoju tesniacu a dilatačnú funkciu, čo môže viesť k prasknutiu skla. V takom prípade je potrebné ho vymeniť. Sklo a príslušné tesnenie pod sklo môžete kúpiť ako náhradný diel. 

V krbových kachliach (krbových vložkách) mi prasklo šamotové obloženie. Je nutné ho vymeniť?

K poškodeniu (prasknutiu) dochádza vo väčšine prípadov mechanicky. Pokiaľ je šamot iba prasknutý, nie je dôvod na jeho okamžitú výmenu, nesmie však byť vydrvený na plech. Popraskané šamotové tvárnice nestrácajú svoju funkčnosť, pokiaľ celkom nevypadnú. Potrebné šamotové tehly a dosky možno kúpiť ako náhradné diely. Výmenu šamotu urobte podľa návodu na obsluhu, ktorý je súčasťou balenia krbových kachlí alebo krbových vložiek.

Na opravy, výmeny a údržbu výrobkov Romotop používajte iba výrobcom schválené originálne náhradné diely.